Ulrike von Levetzow

Ulrike von Levetzow

Ulrike von Levetzow op 17 jarige leeftijd. Goethe ontmoette haar in 1821 in Marienbad. Hij dichtte naar aanleiding vna een volgende ontmoeting in 1823 de "Marienbader Elegie".