Charlotte Kestner

Charlotte Kestner

Charlotte Kestner, geb. Buff (1753 - 1828). "Lotte" uit "Die Leiden des jungen Werther". uit: "Prof.Dr. Herman Grimm: Goethe"; uitg. De Haan - Phoenix pocket.